Flugtskydning og træning

Der trænes hver onsdag aften fra 1 onsdag i april, til sidste onsdag i juli. Der er mulighed for at træne på jagtbane, trap-banen og kaninbanen - Se priser i skydehuset.

 

Der vil selvfølgelig være en flugtskydningsinstruktør til stede på banen, som vil være
behjælpelig med instruktion af nye medlemmer samt nye/uøvede skytter. 

Se andre aktiviteter i forbindelse med flugtskydning i vores Aktivitetskalender

 

Mærkeskydning


Se i aktivitetskalenderen hvornår der er mulighed for mærkeskydning. Der skydes til en
normal jagtskydningsserie på 40 duer. For at opnå mærke kræves der, uanset
skudantal, (dog ikke mærket 40/40) følgende antal træffere:


• 40/40 mærke ... 40 træf i 40 skud


• Mestermærk ... 36 træf


• Guldmærke ... 34 træf


• Sølvmærke ... 33 træf


• Bronzemærke ...27 træf

 

Gl. Viborgamts holdskydning

Sparkær-Mønsted-Jagtforening deltager hvert år i GL. Viborg Amts holdskydning.

Foreningen betaler holdgebyret, dog forudsætter dette at man skyder alle hjemmekampe på egen bane i sparkær. 

Har du interesse for at starte et hold op under Sparkær-Mønsted-Jagtforening, eller vil du gerne tilmeldes som reserve, skal du kontakte Morten Kristiansen på mobil: 28 11 64 03. inden den 1. marts. 

 

Nabodyst

Finderrup Jagtforening udfordre os hvert år til kamp - se dato for skydningerne i vores Aktivitetskalender.  

Der skydes en gang på hjemmebane og en gang på udebane.

Alle kan være med, det er dog kun de 4 bedste skytter fra hver forening der tæller. Det er en hyggelig dag med god stemning, og begge foreninger kæmper bravt for håneretten indtil næste år. 

 

Venskabsskydning - Viborg jægernes fællesudvalgsskydning

Se i vores aktivitetskalender hvornår der afholdes venskabsskydning.

Skydningen omfatter 9 foreninger der stiller med hvert deres hold. Der skydes
til 24 duer. De 4 bedste skytter fra hver forening tæller, uanset hvor mange der
deltager fra foreningen. Mød op til en hyggelig aften, vi har brug for netop dig!

 

Præmie- og pokalskydning

Se i vores Aktivitetskalender hvornår skydningen afholdes.

Efter Velkomst afvikles de lukkede skydninger og herefter de åbne.

Foreningen er vært for maden på dagen, og det kan ses i klubhuset hvilke skydninger der afholdes til præmieskydningen.

På selve dagen inddeles skytterne i grupper.

Inddelingen sker udfra træningsresultaterne opnået i indeværende år.

På opslagstavlen i klubhuset kan man se reglerne for placering mm.

Der skydes i følgende rækker: Mester, A, B og Veteran.

Det er derfor vigtig at I aflevere jeres skydekort efter hver træning i klubhuset, da disse danner grundlag for dagens inddeling.

 

Firkant skydning

 Se hvornår der er Firkantskydning i vores Aktivitetskalender

Til Firkantskydning stiller vi med 6 mand, hvoraf de 5 tæller. De 6 mand udtages
efter følgende regler: 3 bedste træningsresultater samt resultatet fra vores Præmie-
og Pokalskydning.

 

Sportingskydning

 Se hvornår vi afholder sportingsskydning i vores Aktivitetskalender.

Der skydes om håneretten. Efterfølgende er der spisning og hygge i
klubhuset på Bækkegårdsvej 40D. Kom og få en sjov oplevelse på skydebanen
og måske vinde håneretten…

Del siden