Jagtparole ved fællesjagterne

1. Alle bærer rødt bånd eller anden synlig markering. Hunde deslige klokke.
Driverne bærer veste (foreningen har nogle).

2. Et langt signal betyder: Jagt begynd. Tre lange betyder: Jagt forbi.

3. Der må lades og skydes, når næste post er sat af.

4. Hjortevildt kan forekomme, så pas på med skud til løbende vildt.

5. Der må ikke skydes til løbende vildt ind i såten - kun til fuglevildt i min.
45°. Driverne må skyde bagud på forsvarlig vis og fremad efter aftale.
Skytten alene er til enhver tid ansvarlig for forsvarlig og sikkerhedsmæssig
korrekt skudafgivelse.

6. Der skydes ikke til råvildt for - og bagfra. Der skydes kun til 1 stk. råvildt pr.
jæger pr. såt. Anskudt vildt må naturligvis skydes.

7. Skudafstand: Råvildt 20 m., Hare 25 m., Ræv 25 m., Fuglevildt 30 m. Pas
på med lave skud efter flyvende vildt. Benyt mindst haglstørrelse 3.

8. Man må ikke forlade sin post, inden såten er blæst af, medmindre det er for
at aflive et stykke vildt. Giv da altid nabojægeren et tydeligt tegn. Alt vildt,
som ikke kan ses fra posten, mærkes op, og man søger ikke selv efter det.

9. Driverne skal gå på linje og skal holde kontakt til sidemændene ved råb.

10. Hvis vi møder andre gæster i skoven, så HUSK: vi må være der, de andre
skal være der!!

11. Jagtlederen er øverste myndighed på jagten.

Knæk og bræk, Bestyrelsen i Sparkær-Mønsted Jagtforening